White Time - Intro

Universal White Time Healing is afkomstig van een krachtige, liefdevolle,hoog-frequente Goddelijke energie uit de kosmos, de White Time Bron. Het is gecreëerd door hoogontwikkelde Spirituele Wezens in onze kosmos. Meesters van Licht, Engelen en andere hoge Lichtwezens waken over deze onuitputtelijke Bron van Licht.  Deze natuurlijke kracht is ook met alles in het universum verbonden, dus ook met onze Aarde.

Met deze prachtige healingsenergie kunnen we vanaf 1993 hier op aarde werken. Deze energie is met zijn hoge trilling afgestemd op het nieuwe bewustzijn van deze tijd. Het effekt ervan is zowel helend als bewustzijnsverruimend.

De naam White verwijst naar de kleur wit dat álle kleuren van de regenboog bevat. De White Time Bron bevat alles wat gecreëerd is.  Het bevat het heden, verleden en de toekomst, álle kleuren en álle vibraties. De tegenpolen zoeken elkaar, zoals ziekte de gezondheid zoekt, de droom de realiteit enz. Het betekent dat de oorzaak én de oplossing zich ook bevinden in de White Time Bron. Tijdens de behandeling vult deze energie direct de ontbrekende kleur/vibratie aan.

Universal White Time Healing is een pure en zuivere energie, die je in een hoge frequentie brengt als je jezelf behandelt of behandeld wordt en die daarna krachtig door werkt en je verder helpt en stimuleert.  En dat komt goed van pas  in deze (en komende) tijd.
Deze energie heelt en ondersteunt je op alle niveaus, versterkt je immuunsysteem, het werkt ook krachtig door tot in álle cellen van je lichaam, stimuleert je bewustwording en spirituele groei en doet nog veel meer.
Bijzonder is ook dat in White Time het verleden, het heden en de toekomst tegelijkertijd in één unit aanwezig zijn. Daardoor wordt alles wat je behandelt tegelijkertijd in verleden, heden en toekomst geheeld. Als healer, genezer ben je bovendien niet alleen verbonden met de White Time energie, maar ook met de "perfect solide kern" van de aarde.

De aardkern herkent onmiddelijk de "handtekening" van de Universele White Time Healer aan de oppervlakte van de aarde, en er ontstaat onmiddelijk harmonie tussen beiden. Op voorwaarde dat het werk op de juiste manier wordt uitgevoerd. Deze mix van aardenergie en kosmische White Time energie is heel speciaal en biedt de genezer oneindig veel mogelijkheden.
Deze liefdevolle, helende en vitaliserende energie wordt in eerste instantie via de handen doorgegeven. Met de White Time Healing wordt de kwaliteit van je leven op velerlei niveau's verhoogd, mede doordat deze energie van hoge frequentie is. Bovendien kunnen we met de White Time-energie blijven werken als we later in een hogere dimensie komen! Kortom:   De energie van White Time is totale Onvoorwaardelijke Liefde in Lichtenergie!

Meer informatie over White Time Healing en alle levels van  de White Time cursussen, over de opleiding voor White Time leraar, de cursus Kinder White Time en over Channie West, de ambassadrice en bijzondere hoofdlerares van Universal White Time Healing van de hele wereld, kun je vinden in de sub-rubrieken onder de knop van White Time Healing.


Afdrukken