Kinder White Time

Als ouders een of meerdere cursussen in Universal White Time Healinghebben gevolgd en dat thuis beoefenen voor zichzelf en anderen, worden hun kinderen ook vaak nieuwsgierig, voelen zich aangetrokken door deze heerlijke energie en het kan dan zijn dat zij dat ook zelf willen leren. Bovendien kunnen kinderen met gedragsproblemen of andere specifieke problemen door deze energie veel ondersteuning ondervinden.

Channie West heeft daartoe een White Time cursus ontwikkeld die speciaal voor kinderen tot 13 jaar is. Omdat er zoveel informatie in staat die een goed en compleet beeld geeft, volgt hierna een brief van Channie West over de Universal White Time Healing in het algemeen en de Kinder White Time Healing in het bijzonder.

Aan de ouders van kinderen, die geïnteresseerd zijn in healing.
Ook kinderen kunnen leren healing te geven. Ze zijn eigenlijk heel goed in het dragen van helende kennis en kunnen uitstekend, op hun eigen wijze, zelf met deze kracht werken.Binnen de Universal White Time Healing bestaat ook baby-, kinder- en tienerhealing. Dus kinderen en uzelf kunnen healing geven!

Inwijding
Een leraar in de Universal White Time Healing voor Kinderen kan niet alleen kinderen, maar ook heel jonge zuigelingen initiëren tot healer. Wanneer deze inwijding aan baby's wordt gegeven, vormt dit een bescherming voor hen in deze helaas soms zo harde en pijnlijke wereld, evenals tegen de gemene mensen daarin. En triest genoeg kunnen het zelfs familie-leden zijn, die heel gemeen doen.
Later in het leven kan het opgroeiende kind zelf beslissen of het de helende kracht wil gebrui-ken door deze latent aanwezig te laten zijn of zich zelfs voor de kracht wil laten afsluiten.
Een ingewijd kind met een open kanaal echter, heeft een zeer goede bescherming en komt maar zelden met ernstig negatieve dingen of ervaringen in aanraking. Natuurlijk blijft het kind wel de levenslessen ontvangen en leert het van zijn/haar vergissingen.

De kracht en het kind
Kinderen zijn gevoeliger dan volwassenen en reageren daarom sterker op healing, zowel bij het zelf geven, als bij het ontvangen van de helende energie. Nadat uw kind de Kinder White Time cursus heeft gevolgd, laat het dan de healing waarmee het werkt ervaren in een kalme en vredige omgeving. Stoor uw kind niet met vragen wanneer het healing geeft. Stel geen eisen en dwing het tot niets. Sommige kinderen houden echt van healing en vinden het fijn healing te geven. Andere kinderen zijn een beetje terughoudender of ronduit verlegen, met name wan-neer ze zelf healing mogen ontvangen, zelfs onderling met vrienden. Laat uw kind daarom aangeven wat het wil. Laat het kind met de kracht spelen, zoals het dit zelf verkiest. De kracht is sterk, maar kan het kind nooit schade berokkenen. En het is op geen enkele wijze slecht voor het kind om daadwerkelijk met de kracht te spelen. De kracht "weet" dat op dat moment een kind het instrument vormt en past zichzelf aan dit feit aan. De White Time energie zal met zijn kracht een kind nooit choqueren of bang maken. Het is meer een aangename streling, als een zacht lentebriesje gevuld met zonnestralen.

De White Time energie kan er voor een kind uitzien als een prachtige regenboog, alle kleuren om mee te spelen en het kan ook worden ervaren als een krachtig wit licht achter gesloten oogleden! Het kan echter ook gebeuren dat een kind en de kracht ervoor kiezen eerst nog wat te groeien, alvorens dergelijke wondermooie ervaringen binnenin het kind vorm krijgen. Het sluit aan bij de ontwikkeling van het kind.

Wat leert het kind?
Kinderen leren om met een openingswoord of openingszin hun heelkracht te openen voor behandeling via handoplegging of healing op afstand. Daarna kunnen ze healing geven zo lang als ze zelf willen. Er staat geen specifieke tijd voor. Het weer sluiten van de heelkracht is wel belangrijk, maar dit gebeurt vanzelf wanneer het kind vergeet het kanaal weer te sluiten.
Een behandeling op afstand gebeurt een beetje anders dan een contacthealing door hand-oplegging. Het kind gebruikt twee symbolen wanneer het de healing op afstand doet.
Eén van deze symbolen wordt uitsluitend en alleen gebruikt door kinderen tussen de 7 en 12 jaar oud. Vanaf 13 jaar kan een kind de White Time inwijding voor volwassenen ontvangen. Hierna krijgt het kind zijn eigen cursusmateriaal van de Universal White Time Healing 1.
Ook kinderen tussen 0 en 7 jaar oud kunnen gebruik maken van het speciale kinderteken voor healing op afstand.

Het hangt een beetje af van de ontwikkeling van het kind of het ook daadwerkelijk in staat is, te begrijpen hoe de healing werkt.
Het kind zal ook de Golden Movement leren en daarmee de mogelijkheid krijgen om met
deze speciale energieën te werken. Baby's kijken veelal erg gefascineerd naar de Golden Movement energieën. Maak eerst een energiebol, trek dan de energiebol wat uit elkaar en speel met de energieën voor de baby, die waarschijnlijk van blijdschap zal schateren van het lachen.
Peuters tot rond 2 jaar oud reageren doorgaans ook, daar zij nog steeds in staat zijn aura's te zien. Die gave bezitten ze om hun ouders te kunnen onderscheiden van andere mensen. Wanneer een kind jongere broertjes of zusjes heeft, dan kan hij/zij een beetje met de energie van de Golden Movement voor hen spelen en hen tegelijkertijd ook de White Time energie geven. Dit verstevigt de onderlinge band tussen de kinderen.

Wat kan het kind met het geleerde?
*  Als je wilt dat jouw kind zijn/haar kamer opruimt, vraag het dan de heelkracht te openen, dan zal het opruimen gemakkelijker gaan. Eigenlijk alles wat een beetje saai, of veel werk,
of misschien een beetje vervelend is, gaat gemakkelijker met de heelkracht aan.
*  Vraag je kind zijn/haar eventuele  mobiele telefoon, computer of andere dingen die een elektrisch veld rondom zich hebben, een contacthealing te geven. Wanneer het kind de mobiele telefoon een contacthealing geeft, zal het kind  minder lang bellen en hierdoor ook   minder lang blootgesteld worden aan de straling van het toestel. Ook computers en computerspelletjes kan het kind healing geven, waarna het een meer normalere tijd gebruik maakt van het apparaat.
*  Zelfs geld of een creditcart kan door een kind van healing worden voorzien. Dit zodat het geld niet kwijtraakt, aan nuttige dingen wordt uitgegeven en zo langer meegaat. Het is ook goed het kind te leren en het eraan te herinneren de contacthealing of afstandhealing te gebruiken voor alles wat het eet, zoals snoepjes, chips, fruit en groeten, ijs, water, cola of andere dranken die het drinkt, Het kind kan ook profijt hebben van het behandelen van vitaminen en mineralen of de medicijnen die het gebruikt.
*  Het is ook erg goed als het kind de contacthealing of afstandhealing gebruikt voor een bezoek aan een dokter of tandarts. Hierdoor zal zowel de dokter als het kind meer ontspannen zijn. Het maakt dat het kind het gebeuren niet als angstig, traumatisch, akelig, pijnlijk of vervelend, etc. ervaart.
*  Kinderen spelen soms erg wild. Vraag je kind daarom gerust met de afstandhealing vooraf zijn speeltijd te behandelen, zodat het allemaal wat rustiger en harmonischer verloopt. Ook een hele schooldag kan met de afstandhealing vooraf behandeld worden. Dit om dingen beter te kunnen onthouden, etc.
*  De contacthealing kan ook voor speelgoed worden gebruikt. Dit zodat het speelgoed heel blijft en ook dat het speelgoed het kind niet zal schaden. Het is reuze slim het kind zijn/haar fiets een contacthealing te laten geven, voordat deze wordt gebruikt. De energie blijft in de fiets en zo is het kind beter beschermd.
*  Het Esé teken dat je kind zal gaan leren, is een superfijn symbool om daadwerkelijk op dingen te tekenen, of om onder dingen te leggen of met gedachtekracht ergens in aan te brengen. Wanneer het kind het symbool rondom zich tekent of in zich zet, zal het meer bescherming en kracht krijgen.
*  Energetisch is het voor het kind ook goed om te werken met de Golden Movement deel 1. Het kind mag deze beweging zelfs aan zijn/haar vriendjes en vriendinnetjes leren. De rest van het cursusmateriaal, de papieren, is echter eigendom van het kind zelf en mag het niet met anderen delen of aan hen tonen.

Bij alle behandelingen blijft de energie langer in het lichaam als je "sluit" aanbrengt onder de voeten. Een kind hoeft dit echter niet te doen. Het afsluiten van de behandeling, waarbij men bedankt, de armen simpelweg voor de borst kruist en driemaal de woorden "Dankjewel voor deze healing" gebruikt, hoeft een kind ook niet te doen. Hun heelkracht is wat eenvoudiger, maar daarmee niet minder krachtig!

White Time is een wondermooie, sterke kracht, waarmee je kind mag gaan werken. Een werktuig dat speciaal ontwikkeld is juist voor kinderen op wie ze werkelijk zijn in hart en ziel.
Met een warme knuffel en heel veel geluk voor u en uw kind en diens healing!
Channie West.


Afdrukken