De Board-4

Met de Board of Knowledge-4 maak je weer een sprong in je spiritualiteit. Hiermee wordt gewerkt met goddelijke krachten en de Tekens hiervan zijn Heilig. Wanneer je deze Tekens ontvangt, dringt deze goddelijke energie door tot in het zielsniveau en het atomaire niveau van het lichaam. Het beïnvloedt het gehele lichaam en de aura, maar ook de emoties, de psyche en de ziel. Board 4 opent de deur naar een totaal ander niveau en het werkt direct op de groei naar je eigen goddelijkheid en verlichting. Dit werkt door op alle niveaus van wie je bent!
De Board-4 kent verschillende manieren waarmee Gevers kunnen werken en die je kunt ontvangen:
Ceremoniele Initiaties en Ceremoniële Upgrades, die zowel fysiek als op afstand gegeven kunnen worden,

Ceremoniële Initiaties:
Bij initiaties in het algemeen worden blokkades geopend om een talent of gave te versterken en naar voren te halen, maar ook om compleet nieuwe mogelijkheden te openen die zich in de komende tijd kunnen openbaren.
Door middel van de vier speciale Ceremoniële Initiaties van de Board-4 kun je groeien naar goddelijke verlichting om een goddelijk mens op aarde te worden. Om het Beste van het beste dat je bent naar boven te halen.
Om je te verbinden met wie je totaal bent, niet alleen voor je eigen welzijn, maar ook voor ieders welzijn!

Ceremoniële Upgrades:
Daarnaast bevat de Board-4 drie bijzondere Ceremoniële Upgrades die je daarna kunt ontvangen. Een kenmerk van grote upgrades is dat je frequentie en vibratie duidelijk verandert. Dezelfde grote verandering vindt eveneens plaats in het energieveld van het lichaam, in al je chakra's, meridianen en de buitenste aura. Ook de verbinding van het kruinchakra met de Centrale Zon verandert en verbetert. De frequentie en vibratie kan zo grondig veranderen, dat je fijner afgestemd raakt en hierdoor meer licht kan opnemen. De ruimte tussen de atomen worden gezuiverd en gevuld met licht. Dit is het Licht van de Verlichting. Het zuivert ook je bewustzijn waardoor meer inzichten binnen komen, wijsheid toe kan nemen en je spirituele ontwikkeling sneller gaat.
De Ceremoniële Upgrades van Board-4 kunnen zelfs méér doen en geven, dan in het bovenstaande wordt beschreven. Deze drie Ceremoniële Upgrades van elk 50.000 stappen(!) bouwen een brug tussen jou en het goddelijke, het heilige en iets dat zo enorm veel groter is dan dat alles, dat we beschrijven als het heiligste van alles. Deze speciale upgrades helpen je om te leven met dat Licht op Aarde.

Een individuele Boardsessie waarin meerdere Tekens van al de 4 Boards worden gegeven, gericht op waar behoefte aan is, wat men uit wil werken of wat de klachten zijn. Inclusief een korte zittende White Time Healing vooraf. Naar wens kan ik van te voren een flesje persoonlijk Board-4 Water voor je gereed maken, zodat je daar thuis verder mee kunt werken voor je persoonlijke- en spirituele groei.
Kosten: 35= euro. Indien gewenst met een flesje Board-4 water kosent: 11,= euro.

Een sessie met twee Ceremoniële Initiaties, gevolgd door een Healing om de Boardtekens in te laten werken. Om de sessie ontspannen te beginnen starten we eerst met een korte liggende White Time Healing en een begeleidende meditatie.
Bij deze eerste sessie kun je 1 flesje persoonlijk Board-4 Water bestellen.
Kosten: 11,= euro.
Hierna kun je de sessie voor de 2 andere Ceremoniële Initiaties aanvragen en ontvangen.
Kosten: 55,= euro.

Een sessie met de eerste Ceremoniële Upgrade gevolgd door een Healing om de Boardtekens in te laten werken. Om de sessie ontspannen te beginnen starten we ook hier eerst met een korte liggende White Time Healing en een begeleidende meditatie. Hierna kan men de sessies voor de volgende twee Ceremoniële Upgrades aanvragen en ontvangen.
Kosten: 55,= euro.
Ook deze sessies met de Ceremoniële Initiaties en -Upgrades zijn heel bijzonder en het is een groot genieten om deze te ontvangen!!

Op afstand een onderdeel per keer ontvangen:
Kosten: 20,=euro. per Ceremoniële Initiatie (bij voorkeur elke 1 a 2 weken, in 4 opbouwende volgordes) en daarna
Kosten: 20,= euro per Ceremoniële Upgrade (bij voorkeur elke 1 a 2 weken, in 3 opbouwende volgordes).
Voor allebei geldt uiteraard inclusief een korte White Time Healing op afstand.

Informatie over Afstandsbehandelingen op een specifiek thema en over het Board-4 water tref je aan in de volgende subknoppen.

Optimale werking:
Ik heb de afgelopen 1,5 jaar bij cliënten/cursisten ervaren dat het erg goed werkt om in de loop van de tijd eerst de Board-3 initiaties en upgrades te ontvangen en daarna die van de Board-4 te gaan doen. Het kan je in alle opzichten heel veel brengen. Maar je kunt er ook voor kiezen om alleen de Initiaties en daarna de Upgrades van Board-4 te ontvangen.

Als je er belangstelling voor hebt om deze Board-4 sessies in mijn praktijk te ontvangen, neem dan kontakt met me op en dan maken we een afspraak. Graag tot ziens!
Warme Hartegroeten,
Karin


Afdrukken